Konkrétní nabídka ANA doprovázení 

Co konkrétně pěstounům nabídne ANA - doprovázení?

V rámci povinného plnění:

 • účelovou odlehčovací péči -zajištěnou vyškolenými pracovníky
 • neúčelovou odlehčovací péči - příměstské tábory, kroužky, herní kluby; lze ale využít i školní aktivity (např. školu v přírodě, lyžařský výcvik)
 • návštěvu klíčového pracovníka v rodině minimálně 1x za 6 týdnů
 • zajištění či zprostředkování odborné pomoci - nárok 1x za 6 měsíců na odbornou konzultaci zdarma
 • podporu vztahu dítěte s biologickými rodiči a dalšími blízkými osobami (např. kniha života, pomoc s řízeným kontaktem apod.)
 • zajištění povinného vzdělávání pěstounů (individuální, jednodenní, pobytové) s výběrem zajímavých a užitečných témat, vždy je zajištěno hlídání dětí s programem

Nad rámec služby hrazené zčásti nebo úplně pěstounem:

 • nácviky sociálních dovedností
 • supervizi (dohled a poskytování zpětné vazby)
 • odbornou pomoc (psycholog, logoped, psychiatr apod.)
 • komunikaci s poradenskými a školskými zařízeními, úřady
 • pravidelná klubová setkání náhradních rodin
 • facilitaci (usnadnění komunikace při jednání, aby se v daném čase dospělo k výsledku)
 • mediaci (způsob klidného řešení sporů, jehož cílem je dohoda)
 • program pro děti s odkladem školní docházky
 • logopedickou prevenci
 • asistenční služby do školských zařízení (asistent pedagoga)
 • domácí výuku, pokud ji odborníci doporučí, a pomoc s následnou, postupnou socializací a adaptací na základní škole
 • doprovázení dítěte a pěstounů při kontaktu s biologickou rodinou dítěte (pověřená osoba zajistí neutrální prostor pro kontakt dítěte s rodinou, podílí se na přípravě a organizaci setkání a na přípravě dítěte a jeho podpoře při realizovaném setkání atd.)

Zdarma v době hodin pro veřejnost:

 • podporu a pomoc v oblasti vzdělání, výchovy, diagnózy dítěte
 • pomoc a poradenství v ekonomické oblasti a možnosti získání finančních příspěvků
 • možnost uskutečnit návštěvu klíčového pracovníka ve výjimečné situaci po předchozí dohodě
 • konzultace k aktivitám, potřebám rodiny i dítěte
 • úpravu individuálního plánu
 • krizovou pomoc

Pravidelné akce a volnočasové aktivity:

 • Andělská cestička - s andílky, čerty i Mikulášem
 • Příměstské tábory - o jarních, podzimních i letních prázdninách
 • Tvořivé kurzy pro děti i dospělé - různé techniky
 • Víkendový pobyt plný her a zábavy - k načerpání sil a inspirace i k výměně zkušeností
 • Zajímavá školení a přednášky - akreditované i neakreditované
 • Zájmové kroužky - Dračí doupě; Tvořivé ruce; Elektron; Kroužek fyziky jinak; Matematický dinosaurus; Angličtina; Logopedie; Nápravné programy pro předškoláky; Mluvím, mluvíš, mluvíme; Šachový kroužek; Jóga pro děti i dospělé
 • Herní kluby - děti si přicházejí hrát a odreagovat se, hrají zde převážně stolní, ale i pohybové, tvořivé a jiné hry

Konto pěstouna

ANA - doprovázení je transparentní organizací, u které vždy víte, na co máte jako pěstouni nárok.Každá pěstounská rodina, která s ANA - doprovázení uzavře dohodu, bude mít ročně k dispozici 15 000 Kč na úhradu vzdělávání, hlídání dětí, tábory, terapie a další služby.Vždy na začátku roku bude společně rozvržen a vytvořen finanční plán. Nejprve budou vybrány zákonem stanovené služby (vzdělávání 24 hodin pro oba pěstouny včetně případného hlídání dětí, respit 14 dní v roce) a teprve poté je možné zvážit, jaké další služby rodina potřebuje. Dále bude v rezervě 3 000 Kč na rodinu pro zvláštní případy, které mohou nastat během roku a nejsou zaneseny v IPOD, nebo u rodin s více dětmi, kde je předpoklad větší finanční zátěže. Na tuto rezervu nevzniká automaticky nárok a vždy je posuzována individuálně. Z rezervy mohou čerpat všichni pěstouni, kteří s ANA - doprovázení uzavřou dohodu.Ze zbylé částky (tj. 30 000 Kč na rok) bude doprovázející organizace hradit platy klíčových pracovníků, cestovní náklady, poplatky na telefon, pravidelné supervize, povinné vzdělávání.Náklady na provoz a administrativu nemohou dle zákona být více než 10 % celkové sumy, tudíž z jednoho státního příspěvku nesmí překročit částku 4 800 Kč.Pokud bude dohoda uzavřena během roku, příspěvek se krátí oběma stranám.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala.

Po předchozí domluvě se k nám můžete přijít podívat, popovídat si a informovat se na to, co Vás zajímá a je pro Vás důležité k tomu, abyste se mohli rozhodnout, zda právě ANA - doprovázení se stane Vaší doprovázející organizací.

Další informace naleznete na webových stránkách www.a-na.cz nebo www.akademie-nadani.cz.