Povinnosti pěstouna

Jaké jsou povinnosti pěstounů?

  • zvyšování znalostí a dovedností (minimálně 24 hodin během 12 měsíců)
  • udržování, rozvíjení a prohlubování vztahů dítěte s osobami jemu blízkými, zejména s rodiči
  • jestliže osobní styk neprobíhá nebo je omezen či zakázán, jsou pěstouni povinni podporovat identitu dítěte ve vztahu k biologické rodině
  • umožnění sledování naplňování dohody a spolupráce s klíčovým pracovníkem