Akademie NAdání

prostor pro setkávání

Přijímáme nové pěstounské rodiny.

Pěstounské rodiny doprovázíme na základě pověření uděleného Krajským úřadem Plzeňského kraje.

V souvislosti s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí je posláním ANA zajistit dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, život v náhradním rodinném prostředí, a to doprovázením a podporou jejich pěstounů.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli stát pěstouny a pomáhají tak dětem v jejich nelehké cestě životem - máte náš obdiv a podporu.

více o nás zde

17.9.2015

Aktuality

Přečtěte si, co je nového