Vše o doprovázení pěstounských rodin

O nás

Akademie nadání, z.s. (dále jen "ANA") vznikla v roce 2009 jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s "handicapem" nadání.

Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných - tzn. nadaných dětí s určitým handicapem:

  • specifické poruchy učení
  • porucha pozornosti a aktivity (ADHD)
  • Aspergerův syndrom
  • emoční poruchy, smyslové poruchy apod.

Cílem ANA je zajistit těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu.

Na základě dlouhodobých zkušeností a pozitivních výsledků se chceme i v oblasti pěstounské péče zaměřovat především na tyto děti a rodiny. Dohodu o spolupráci však uzavřeme s každým pěstounem, kterého naše nabídka oslovila.

Každý pěstoun je povinen uzavřít dohodu s doprovázející organizací podle svého výběru.

Může jít o neziskovou organizaci, příspěvkovou organizaci, ale také o krajský úřad či místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Co zajišťujeme?

Doprovázení a pomoc lidem, kteří do své péče přijali dítě, které se ocitlo v situaci, kdy nemůže být dočasně nebo dlouhodobě ve vlastní rodině. ANA - doprovázení má působnost po celé České republice.

Komu jsou naše služby určeny?

  • dětem žijícím v náhradních rodinách
  • pěstounům
  • osobám v evidenci (tj. pěstounům na přechodnou dobu, kteří aktuálně nemají svěřeno dítě do své péče)
  • pěstounům na přechodnou dobu
  • zájemcům o svěření dítěte do pěstounské péče
  • zájemcům o informace o pěstounské péči

Co poskytujeme?

Podporu a pomoc, doprovázení rodiny, odborné služby, poradenství, vzdělávání, odlehčovací služby a volnočasové aktivity včetně víkendových pobytů a příměstských táborů.

Nabízené služby a aktivity si rodiny vybírají podle svých potřeb a možností. Při poskytování služeb se řídíme zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve smyslu ust. § 48 tohoto zákona bylo ANA uděleno rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem sociálních věcí pod č.j. SV/3769/15 dne 17. 9. 2015.