Kontaktujte nás

Akademie nadání, z.s.

Jiráskovo nám. 274/31,  326 00  Plzeň

IČO: 22823417, DIČ: CZ22823417 

ID DS: va2wwg

doprovazeni@a-na.cz

+420 604 612 205

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí bylo ANA uděleno rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem sociálních věcí pod čj. SV/3769/15 dne 17. 9. 2015.

více zde