Co je pěstounská péče

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, vymezená zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o SPOD"), kdy jednotlivec, manželé či partneři přijali do své péče a výchovy dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči.

Dítě svěřené do pěstounské péče se stává plnohodnotným členem "nové rodiny". Sdílí s nimi radosti i starosti, řeší spolu vzniklé problémy a různé životní situace. Získává nejen pozornost, péči, zpětnou vazbu na své jednání, ale i lásku, která je důležitá pro další zdravý rozvoj a vývoj každého dítěte.

Jak vzniká a končí pěstounská péče?

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte. Může být zrušena, ovšem pouze rozhodnutím soudu z vážných důvodů. Soud tak učiní vždy, jestliže o to požádá pěstoun.

Vyživovací povinnost k dětem svěřeným do pěstounské péče náleží nadále rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, kterou určí soud.

Pěstouni nemají rodičovská práva ani vyživovací povinnost. Po ukončení pěstounské péče nemají po právní stránce dítě a bývalý pěstoun k sobě žádné závazky - vyživovací povinnost, dědictví apod.