Nabídka seminářů pro školní rok 2017/2018

21.01.2018

Během školního roku 2017/2018 máte možnost se zúčastnit několika seminářů, které se budou konat přímo v ANA.

Informace o nabídce seminářů ANA pro tento školní rok lze získat na aktualizované stránce "Vzdělávání", kde jsou uvedeny konkrétní termíny jejich konání včetně cen a jmen přednášejících, popř. z příslušných letáků zde.

Všechny semináře jsou akreditované MŠMT a jedná se o následující témata:

  • Dítě s se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě

  • Dítě s poruchou autistického spektra ve třídě

  • Asistenti asistentům

  • Individuální vzdělávací plán pro žáka s poruchou autistického spektra

V případě zájmu o některý z nich se obracejte na asistentku spolku paní Lucii Bláhovou prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Přihlásit se lze i pomocí formuláře níže.
Těšíme se na setkání a přejeme všem malým i velkým příznivcům ANA úspěšný start do nového kalendářního roku.