Začátek konání kroužků a klubů

01.10.2018

Pravidelná činnost ANA (zájmové kroužky a herní kluby) začíná probíhat od pondělí 1.10.2018.

Informace o nabídce ANA pro 1. pololetí tohoto školního roku lze získat na aktualizovaných stránkách zájmových kroužků, pohybových kroužků a herních klubů s konkrétními termíny konání.

Stále máte možnost své děti přihlásit do některých z těchto aktivit.

V případě otázek a zájmu o konkrétní kroužek se obracejte na asistentku spolku paní Lucii Bláhovou na e-mailu nebo telefonu.

Těšíme se na setkání a znovu přejeme všem malým i velkým příznivcům ANA úspěšný start do nového školního roku.