Začátek konání kroužků a klubů

02.10.2017

Pravidelná činnost ANA (zájmové kroužky a herní kluby) začíná probíhat od pondělí 2.10.2017. 

Informace o nabídce ANA pro 1. pololetí tohoto školního roku lze získat na aktualizovaných stránkách zájmových kroužků, pohybových kroužků a herních klubů s konkrétními termíny konání.

Stále máte možnost své děti přihlásit do některých z těchto aktivit. 

Výbuch - NOVINKA

Kroužek je plný různých fyzikálních a chemických pokusů uskutečnitelných v rámci možností ANA.
Jde zde hlavně o to vidět a vyzkoušet si, jak to všechno funguje. Kroužek je vhodný pro školou povinné děti.

Termín: 1 x za týden v úterý od 15:00 do 16:30 hodin (v případě naplnění je možný i další termín od 16:00 do 17:00 hodin)

V případě otázek a zájmu o konkrétní kroužek se obracejte na asistentku spolku paní Lucii Bláhovou na e-mailu nebo  telefonu.

Těšíme se na setkání a znovu přejeme všem malým i velkým příznivcům ANA úspěšný start do nového školního roku.