Komentář situace ANA

01.01.2021

Stejně jako mnoho dalších subjektů musíme i my dodržovat opatření nařízená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Pro ANA to v praxi znamená v řadě již druhé pozastavení veškeré činnosti spojené s osobním setkáváním s klienty, které tvoří 95 % jejích aktivit. Zatímco naše příjmy se tak znovu skoro zastavily, výdaje spojené zejména s nájmem prostor, zálohami na energie apod. trvají. ANA se tím opakovaně dostává do existenčního ohrožení a obáváme se o její další osud.

Na jaře letošního roku jsme se snažili využít řešení, které nabízel stát v podobě dotačního programu COVID - Nájemné. Oprávněným žadatelem jsou však pouze podnikatelé, tj. fyzické nebo právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona nebo obdobným způsobem. ANA jako nestátní nezisková organizace samozřejmě živnostenským oprávněním nedisponuje, resp. nevykonává žádnou podnikatelskou činnost. Dále jsme se obrátili s prosbou o pomoc na město Plzeň, které pod názvem "Plzeňská 12" připravilo balíček opatření pro zmírnění negativního dopadu nouzového stavu. Bohužel nespadáme pod žádný z bodů podpory - ANA není sociální služba, sportovní klub ani kulturní organizace. Pro představu, ze strany města byla v rámci těchto opatření poskytnuta sleva na nájemném ve výši 100 % po celou dobu trvání zákazu provozu a 50 % po dobu následujících 3 měsíců od otevření. My jsme oproti tomu platili po celou dobu nájem v plné výši, aniž bychom měli možnost si na něj vydělat.

ANA dlouhodobě pomáhá začleňovat do společnosti takzvaně dvakrát výjimečné děti - nadané děti s určitým hendikepem (poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, poruchami autistického spektra včetně Aspergerova syndromu, emočními poruchami, smyslovými a pohybovými poruchami apod.). Účelem spolku je umožnit těmto dětem a jejich rodinám společné setkávání, vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností i informací.

V celém Plzeňském kraji neexistuje žádná další organizace, která by se systematicky věnovala dětem s popsanými hendikepy v kombinaci s nadáním. Z celospolečenského hlediska považujeme za velmi nešťastné, kdyby činnost ANA musela být po více než 10 letech z finančních důvodů, za něž neneseme vinu, ukončena. I s Vaší pomocí se tak nestalo.

Děkujeme za podporu ANA v této pro všechny obtížné době - vážíme si důvěry ve smysl našeho společného úsilí.

Vaše dary ANA jako neziskové organizaci mohou pomoci i Vám samotným. Zaslané příspěvky si jednoduše můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání. Potřebné potvrzení o daru Vám obratem zašleme po jeho obdržení.

Na základě novely zákona o daních z příjmů mohou dárci z řad fyzických i právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 15 % (resp. 10 %) na 30 %.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na zde uvedených kontaktech.

Viz též aktuality:

více na www.akademie-nadani.cz